Design a site like this with WordPress.com
Započnite

Dobrodošli!

Dragi moji, sigurna sam da ste itekako svjesni opasnosti situacije u kojoj smo se našli i da je jedan od načina komunikacije trenutno unutar sigurnog virtualnog okruženja. No to nas ne treba spriječiti da učimo i napredujemo. Upravo tome služi ova stranica.

Vaša knjižničarka